h1

承諾 x 石縫

五月 19, 2008

《承諾》

歌詞請看張繼聰的blog
(張繼聰原本post條video 已經被remove, replaced with another video)

《承諾》是不錯, 可是始終不太喜歡劉華的詞, 可能係因為覺得災民需要既唔係我地既承諾吧
相比之下, 《石縫》就直接得多了,簡單的表達出對災民既感覺,也是我比較喜愛的原因

題外話, 知道了老朋友因工作關係要到四川時, 有點擔心
而家佢安然無恙返返黎香港, 睇黎亦親身感受左好多, 辛苦了

廣告

發表迴響

在下方填入你的資料或按右方圖示以社群網站登入:

WordPress.com Logo

您的留言將使用 WordPress.com 帳號。 登出 /  變更 )

Google+ photo

您的留言將使用 Google+ 帳號。 登出 /  變更 )

Twitter picture

您的留言將使用 Twitter 帳號。 登出 /  變更 )

Facebook照片

您的留言將使用 Facebook 帳號。 登出 /  變更 )

w

連結到 %s

%d 位部落客按了讚: